To uger i det nye hus // Two weeks in the new house 🏡

The Swedish House: Min spisestue // My dining room 🍽

English below.

Hvis du følger mig på Instagram har du sikkert allerede set, at jeg for nogle dage siden fik en meget tom spisestue fyldt med møbler – så nu er jeg faktisk ejer af en vaskeægte spisestue! Og nu skal du se, hvad jeg har valgt at proppe i den.

Huset her er fra 1935 og det bliver kaldt Det Svenske Hus (det er et rødt træhus, som er meget typisk i Sverige). Jeg vil rigtig gerne indrette huset i en 1930’er ånd. Lidt vintage, kan man vel kalde det. Til mit held betyder det, at jeg ikke behøver at købe nye møbler. Jeg har gemt nogle meget vigtige møbler, som er arvestykker fra min familie, og som heldigvis passer perfekt til de gamle rum i huset.

Spisebordet er centrum af rummet. Jeg har placerede det her, så det er nemt for folk at samles omkring det. Gode venner, gode minder og lækker mad skal være i centrum af det her rum. Spisebordet med de tilhørende stole er et arvestykke fra min mormor, som ikke længere havde plads til det (hun er 99 år gamle og bor i en lille lejlighed – super sej dame i øvrigt! Vi mailer stadig!)

Jeg kan huske det her bor fra hendes gamle hus, hvor alle samledes omkring det til julefester, påske og andre helligdage. Jeg kan huske at mig og min kusine har kravlet rundt under bordet og drillet de voksne ved blandt andet at binde deres snørebånd sammen og prikke dem på benene. Hvis du læser dette: gør ikke det derhjemme! Du er ikke just den mest populære person derefter!

Bordet går faktisk way back. Det er også ældre end min mormor. Det har nogle spøjse øskner siddende i hvert hjørne og der er et træ-hjul under hvert bordben. Det kan opdeles i midten og det kan blive ekstreeeeemt langt. Jeg har spurgt min mormor engang, om hun kender noget til historien bag det gamle bord, og hun mener det er et gammelt restaurantbord. Øsknerne i hjørnerne er til at hæfte duge fast, så den ligger pænt og stramt på plads på bordet Hjulene gør at det ville være let at flytte bordet rundt, og grunden til at det kan udvides er nok til større grupper gæster. Det er en meget smuk bord, men særligt fordi det betyder så meget for  mig. Stolene der passer til er nogle som min mormor selv har malet og betrukket om.

Det samme gælder chatollet, som står bag ved bordet. Sam også har historie. Det var oprindeligt ejet af  min oldefar på min fars side, men det er min mormor som har malet det (man kan se ligheden i stilen mellem chatollet og spisestolene). For mig har det den historie, at dette chatol har været en del af mine forældres hjem og en del af vores stue mens jeg var lille. I den nederste skuffe havde mig og min bror legetøj, som vi brugte når vi var i spisestuen. I delen med de små skuffer, blev skuffet helt til højre brugt til perler og perleplader. Der ligger faktisk stadig nogle perler bag skuffen fra den tid. Jeg tror jeg lader dem være der. For ja, lige præcis nostalgisk er jeg! 🙈

I stedet for legetøj har jeg nu alle mine film. Hele min Disney samling og den smule DVD’er jeg har. Jeg har undgået at have et fjernsyn, så jeg slipper for at bruge ret meget tid foran det, men i stedet har jeg en projektor og en hvid væg, så en filmaften er helt sikkert på sin plads.

Jeg ved ikke helt hvad der skal i de andre skuffer endnu. Perleplader måske? Jeg vil gerne have nogle fine notesbøger og kuglepenne. Måske noget fint brevpapir. Duge, servietter, stearinlys er også sådan noget man skal have i sit chatol. Og så skal noget af det være barskab! Jeg drikker ikke meget alkohol, så måske bare lidt rødvin og lidt god gin. Jeg skulle næsten have en whisky derinde også… og nogle cigarer! Så kunne mændene drikke whisky og ryge cigarer (på terrassen, for de må ikke ryge i mit hus)! Så kunne me and ma girls drikke G&T’s i stuen. 💃

Aaaaanyways, nu hvor jeg har the basics på plads, skal jeg finde ud af hvad jeg skal gøre med mit musikanlæg. Jeg har både en forstærker, en CD-afspiller, en radio, en pladespiller, en CD-samling og en LP-samling, som jeg skal finde en eller anden fin setting til. Jeg tror den skal være i et hjørne, men nu må vi se hvad jeg finder på.

Så skal jeg have noget mere lys. Jeg har denne brune lampe, som selvfølgelig kommer til at være viklet ind i plante. Den skal hænge over bordet. Jeg skal også have gardiner op og måske… nogle flere planter. Jeg tror jeg skal have flere større planter. Et palmetræ eller noget lignende. Og så skal jeg til sidst pynte væggene med en masse rammer, fotos og illustrationer – så jeg skal igang med at lave noget kast og finde nogle lækre designs rundt omkring. Let the graphic hunt begin!

English.

Those of you following me on Instagram, already know, that a couple of days ago I got my very empty dining room filled with furniture – so now I am actually the owner of a real dining room! Here is what I have chosen for the dining room.

This house is from 1935, and it is called the swedish house (it is a red wooden house, very typical house in sweeden). I really wanted to decorate the house in the spirit of the 1930’ies. A little vintage, you might call it. Lucky for me, that actually means, that I do not have to go out, and get some new furniture. I have been saving some very important pieces, that is family heirlooms, and which, even more luckily, goes perfect for the old rooms in this house.

This dining room table is the center of the room. I have placed it there, to make it easy to gather people around it. Loved-ones, good times and delicious food, should be the center of this room. The dining-room table including the chairs, is a hairloom from my grandmother, who no longer have the space for it (she is 99 years old, and live in a small apartment – super cool lady btw! We are still on e-mails!).

I can remember this table from her old house, where everyone gathers during holydays like Christmas parties, easter and so on. I can recall me and my cousin climbing under the table, to tease the grown-ups, by tiring their shoelaces together and point them on their legs. If you read this: do not try this at home. You will not be the most popular person after that.

This table goes way back. It is older than my grandmother too. It has these strange looped hooks in every corner and there is wooden wheels under every table leg. It can split in the middle and be extreeeemely long. I asked my grandmother once, if she knows the story of this table, and she thinks it has been a restaurant table a long time ago. The hooks in the corners are for holding the table cloth neat and tight into place. The wheels would be to easily move the table around, and the reason it can be extended is probably for larger groups of guests. It really is a beautiful table, but mostly because of what it means to me. The chairs goes with it and it is my grandmother, who has painted them and upholstered them.

Same goes for the bureau behind the table. Which also have a history. It originally belonged to my great grandfather on my fathers side, but is is my grandmother on my mothers side, who have painted it (you can see the similarity between the bureau and the table-chairs). To me it also have a story, since this bureau have been a part of my parents livingroom, when I was little. In the very lower drawer, me and my brother had some of our toys, which we could use, while we where gathered in the livingroom. In the part with the small drawers, in the drawer to the very right, we had Hama beads and in the other we had the plates. There is actually still some beads lying behind the drawer from the time. I think I will just let them stay there. Yes, I am that nostalgic.

In the last drawer, instead of toys, I now have movies. All my Disney-collection and the couple of DVD’s I own. I do not have a television, since I do not like spending too much time in front of it, but I have a projector and a white wall, so a good movienight with friends is absolutely in right place!

I do not really know what to put in the middle drawers yet. Maybe Hama beads? I want to have cute notebooks and pens. Maybe some cute letterheads and envelops. Tablecloths, napkins, candles would also be nice to have here. And then some of it has to be a drink-cabinet! I do not drink much alcohol, so maybe just some bottles of redwine and a good gin. I really should have a good whisky in there, shouldn’t I? And some cigars, so the men could sit and smoke cigars and drink whisky (on the terrace, because they are not allowed to smoke in my house!). Then me and ma girls, would drink G&Ts in the livingroom.

Aaaanyway, now that I have the basics, next up I need to figure out what to do with my stereo. I have both amplifier, CD-player, radio, record player, a CD collection and a record collection, that I need to find a nice setting to. I am thinking about the corner here, but we will see, how it turns out.

Then I need som light. I have this lamp, of course with a plant hanging from it, which I would place over the table. Then I need to get curtains and maybe… some more plants. I think I need some plants, which is bigger. Like a palm tree or something. Last I need to decorate the walls with a bunch of frames, photos and illustrations – so I need to start both making art, and find some great designs here and there. Let the graphic hunt begin!

Holst

Ingen kommentarer endnu

Der er endnu ingen kommentarer til indlægget. Hvis du synes indlægget er interessant, så vær den første til at kommentere på indlægget.

Skriv en kommentar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

 

Næste indlæg

To uger i det nye hus // Two weeks in the new house 🏡