Disse mærkelige tider... // These crazy times...

Hjemmekarantæne dag nummer 19… // Home quarantine day number 19…

English below.

Log fra mit lille træhus ude på landet et sted i Danmark. Jeg er nået til dag nummer 19 in Corona-karantænen. Wow det lyder badass. Som om jeg er på en mission i en action-film eller noget i den stil. Det er fedt! Lad os da bare holde fast i det.

Well, det er jeg ved på en måde også. Min mission er at #blivehjemme, selvom jeg virkelig begynder at savne mennesker. Det er dag nummer 19, vi er egentlig forbi de 14 dage, og jeg har ikke det der ligner Covid-19 symptomer. Faktisk heller ikke symptomer på hverken almindelig influenza, forkølelse eller noget som helst. Det er rart for en gangs skyld. Jeg plejer at fange vira ret hurtigt. Men nu skal jeg heller ikke jinxe det, så 7-9-13, knock on wood.

I min seneste post fortalte jeg, hvad jeg har planlagt, at bruge tiden på her i min isolerede ensomhed, for at holde hovedet højt. Det er en hård tid på mange måde, og det er bestemt ikke just behageligt for mennesker, at være isoleret fra flokken. Introvert eller ekstrovert, så har du stadig brug for at føle dig accepteret og vide, at du ikke er udstødt – og en sikkerheds afstand på 2 meter er fjernt nok fra din personsfære til, at man på en eller anden måde ikke føler forbindelsen mennesker imellem.

Jeg er introvert. Jeg trives i min ensomhed det meste af tiden. Jeg er kreativ, yderst sensitiv og har meget dybe tanker, så der sker ofte en masse magiske ting i den tid jeg har helt alene.Men selv jeg føler mig i disse dage meget distanceret til resten af flokken, og det slår mig lidt indimellem. Jeg har brug for, at folk har brug for mig på en eller anden måde. Jeg har brug for at vide eller sørge for, at de ikke glemmer mig eller “efterlader” mig. Det er ikke rationelt, det er meget dybe instinkter eller en dyb frygt der fortæller mig, at jeg skal sørge for at holde fast i folk/ i flokken. Det har jeg faktisk aldrig prøvet får. Selv da jeg boede i Norges fjelde, var det aldrig noget der kom på banen. Det må være en krise-ting…

På den anden side, beroliger det mig faktisk lidt, at jeg har det sÃ¥dan. Jeg har indimellem været lidt bekymret over, at jeg trives i SÅ høj grad alene. Men ved eftertanke, kan det være på grund af den moderne verdens evige muligheder for altid at være i kontakt med folk. Det er sjældent man “får lov” at være rigtigt alene. Jeg når måske aldrig rigtig dertil, hvor jeg føler behovet for mennesker, fordi jeg når at få for meget inden jeg når dertil. Så at nå hertil nu, er faktisk rart.

Hvad har jeg så brugt min tid på den seneste uge?

 • Jeg har brugt en masse tid i min have. Den har virkelig trængt til en forårs-make over, så jeg har lagt rigtig mange kræfter i den.
 • Dernæst har jeg også lagt planer for, hvad der fremadrettet skal ske i haven og hvad der skal sås.
 • Så har jeg istandsat en gammel magasin holder, som jeg har arvet af min bedstefar (for 7 år siden). Jeg brugte en hel dag ude i solen med fuld fokus på, at starte OG færdiggøre det projekt. Jeg gav træet et frisk lag olie, jeg malede stativet og jeg brugte en masse tid på, at udskifte det gamle nikotingule plasticsnørre med jute-garn. Enormt sundt at give det ene projekt fuldt fokus. Jeg blev også færdig den dag. Heldigvis.
 • Jeg har tegnet en del.
 • Så har jeg hjulpet min søster, ved at lave en bunke håndskrevne ønskesedler til en flok invitationer, og virkelig fået trænet min rolige hånd til håndskrift.
 • Jeg har så vidt jeg har kunne forsøgt, at støtte nogle af mine yndlings bæredygtige forretninger, og købt nogle prints fra små danske kunstnere, som jeg gerne vil støtte – og som er med til at gøre mit hjem til et lille hjerterum. Win-win.
 • Så har jeg lige begyndt en have dagbog/logbog, hvor jeg vil skrive og illustrere haveplaner, de ting jeg har gjort, de ting jeg har set/observeret (planter, blomster, dyr og forandringer) og hvad jeg har lært trin for trin.
 • Jeg givet mig selv den udfordring, at jeg for hver dag, hvis det er muligt, vil prøve at sætte mit hår på forskellige måder. Jeg har aldrig været særlig god til at sætte mig hår og aldrig brugt ret mange forskellige opsætninger, så det vil jeg prøve at blive bedre til nu.
 • Så har jeg holdt mig i kontakt med mine nærmeste på telefon og chat.
 • Og jeg har fortsat indrettet mit hjem, hvilket er et igangværende projekt over tid. Det kommer nok til at tage noget tid inden jeg er rigtig tilfreds, så jeg bruger meget tid på at spekulere på, hvad jeg skal og hvad det er jeg vil have ud af det. Det tager også mere tid, at tænke kreativt og bæredygtig, bruge de ting man har til rådighed og indrette et økologisk grønt hjem uden at ty til “bare” at købe nyt. Men det er rigtig sjovt og jeg hygger mig med det.

Udover det, har jeg drukket adskillige kopper kaffe i solen, observeret det rige fugleliv jeg er velsignet med herude i mit øko-landskab, jeg har set gode film på projektoren om aften (med stearinlys tændt selvfølgelig), jeg har lyttet til en masse musik og også fundet noget nyt, jeg har lavet øko-ice tea fra bunden (hvilket kom til at smage af tyggegummi i første omgang – vi prøver lige en anden type te næste gang tror jeg!)

I fredags var min mor på besøg til en lille have-dag. Så dejligt og hyggeligt at være sammen med et levende menneske igen, men det er godt nok en udfordring, at skulle huske på at holde sikkerhedsafstand til nogen man normalvis har tæt på livet. Vi var heller ikke super gode til at huske det. Når jeg går her i min egen bobble er ulempen også lidt, at man ikke får sikkerheds-rådende under huden på samme måde, som hvis man er tvunget til at være på dupperne hver dag, så jeg skal altså være forsigtig!

Så her går det godt, jeg holder ud. Jeg håber I har det godt derude, og bruger tiden på noget godt. Sidder du, som jeg alene i isolation, så brug tiden på at tage godt vare på dig selv, og huske på, at du gør en stor indsats for samfundet og dine medmennesker, ved at holde dig sund og rask hjemme i din lille hule. Det giver mening det du gør. Tag kontakt til dem du føler for indimellem, og så kast dig ud i nogle gode projekter. Mærk efter. Måske du pludselig er en spirende kunster, eller er det på tide at lære noget nyt? Måske du har noget på hjerte eller på sinde, som skal ud nu? Du har lige fået en masse tid, og du gør en god indsats. Det må gerne belønnes med noget nærende til dig selv. Det er forår. Se hvad du kan få til at spire i dig.

English.

Log from somewhere out in the country in Denmark, where I am sitting in my little red cabin all alone. I have have reached day number 19 in Covid19-quarantine. Wow, this sounds bad-ass. Like I am on a mission in an action-movie or something like that. I like that! Let’s stick to that.

Well, I kind of am though. My mission is to #stayhome even though I really miss people. It is day number 19, we have passed the 14 days, and I have no symptoms of Covid19 whatsoever. Actually nor do I have synthoms or either flu, cold or anything at all. This is nice for a change. Usually I catch up these things pretty fast. Still, do not want to jinx it, so fingers crossed.

In my last post, I told you about, what I have been planning on doing in my isolated solitude, to keep my head held high. This is a hard time in many ways, and it is not pleasant whatsoever, for human beings to be isolated from the flock. Introvert or extrovert, you still need to feel some kind of accept and that you are not ejected – and a safety distance within 2 meters is so far from your private sphere, that you are somehow disconnected anyhow.

I am introvert. I thrive in my solitude most of the times. I am creative, highly sensitive and have a lot of very deep thoughts, so a lot of magic happens there. But even I feel the distance to the flock, and it hits me. I need people to need me somehow. I need them not to forget me or leave me. It is not rational, this is deep instincts and fears telling me to stay in touch with people. Actually never tried that before. Even when I lived in the mountains in Norway, it never really came up. It must be a crisis thing…

At the same time, it comforts me, that I feel like this. It has sometimes worried me, that I thrive SO MUCH alone. But it must be because of the modern world, and its possibilities to stay in touch and meet people all the time. I do not get to feel the need, before I actually get to much of it. So this is actually rather nice.

So what have I been up to the passed week?

 • I have been spending a lot of time in my garden. It really needed a spring-make over, so I have used a lot of time with that.
 • I have also made plans on, what to do in the garden, and what to sow.
 • I have been fixing an old magazine stand, which was an heirloom from my grandfather (7 years ago). I have spend a whole day in the sun focussing on starting AND finishing this project. I gave the wood a fresh oil layer, I painted the metal, and I spend a lot of time binding jute-yarn around it instead of the old broken plastic. Really healthy to focus on this one thing for once.
 • I have been drawing a lot.
 • Then I have helped my sister making some handwritten wishlists for some invitations. Really training my steady hand on handwriting.
 • I have been supporting some of my favourite sustainable webshops, and then I have bought some art-prints from some smaller danish artists, who I also love to support – and then it makes my home a happy place.
 • I have just started a garden-diary/log, where I will write and illustrate gardensplans, the things I have been doing, what I noticed (both plants, flowers, animals and changes) and what I learn from it step by step.
 • I have challenged myself into trying out new hairstyles everyday. I have never been really good at styling my hair and use different undos, even though I really want to, so I am training myself now.
 • I have been staying in touch with people on my phone and on chat.
 • Decorating my home is an ongoing project, which probably takes some time before I am satisfied, so I spend a lot of time wondering, what to do and what I really want. Also, it takes time to think creative, using what you have, decorating eco-friendly, and not buying new stuff. But it is fun though, I enjoy it.

Other than that I have spend time drinking coffee in the sun, observe the rich birdlife I am blessed with here in my eco-landscape, watching good movies in the evening (candlelights on of course), listening to a lot of music, also discovering something new, I have been making my own organic ice tea (which I somehow managed to make taste like bubble gum – let’s try something else, now, should we?)

This friday, my mom came by to a small garden-day. So lovely and nice to finally stand face to face with a real human being again, but really a challenge to remember the safe distance to someone you usually have close to you in life. We really were not really good at remembering this anyway. When I walk around out here in my own little safety-bubble, the disadvantage is, that it is a little difficult to get the safety advice under your skin in the way you would, if you were forced to be on guard everyday, so I really have to be cafefull about that.

But, as you can tell, it is going rather good, and I am hanging in here. I really hope you are doing great out there, and are spending some time on something good. Are you sitting, like me alone in isolation, then remember to spend some time nursing and take care of yourself. Also remember that you are doing a great effort for the society and your fellow human beings by keeping yourself safe and hopefully healthy at home in your safe little cave. It really makes sense, what you are doing. Reach out to the people you feel you need to keep in touch with these days once in a while, and then cast yourself into some good projects. Maybe you are suddenly an upcoming artist, or maybe now is the time to learn something new? Maybe you have something on your mind or hidden in your heart, which need to get out in the open these days? You have just gotten an amount of time, and you are doing a great job staying home. It is okay to reward yourself with something nourishing. It is spring afterall. See what you can make sprouting in you.

Holst

Ingen kommentarer endnu

Der er endnu ingen kommentarer til indlægget. Hvis du synes indlægget er interessant, så vær den første til at kommentere på indlægget.

Skriv en kommentar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

 

Næste indlæg

Disse mærkelige tider... // These crazy times...